Anglojęzyczne Przedszkola


W Przedszkolach realizujemy Program Powszechnej Dwujęzyczności, który wykorzystuje pierwszą na świecie, przełomową, ale jednocześnie najbardziej ze wszystkich naturalną metodę przyswajania języka angielskiego we wczesnym dzieciństwie równolegle do języka ojczystego.

Anglojęzyczne Przedszkola to prawdziwie domowe przedszkole, łączy edukacje przedszkolną z nauką języka angielskiego. Realizujemy Podstawę Programowa określoną przez MEN.

Staramy się, żeby każda chwila spędzona w naszym przedszkolu służyła rozwojowi intelektualnemu, emocjonalnemu i społecznemu każdego dziecka.

Naszym głównym celem jest wprowadzenie dzieci w świat języka angielskiego w naturalny sposób, tak aby od najmłodszych lat stał się on częścią ich codziennego życia. Dzieci w swych najmłodszych latach są najbardziej ciekawe świata, dzięki czemu przez swobodną zabawę i bez najmniejszych obciążeń mogą przyswajać język obcy.

W przedszkolach "Magic Nursery” program realizowany jest zarówno w języku polskim jak i w języku angielskim. Język angielski towarzyszy dzieciom każdego dnia, podczas zabawy i sytuacjach codziennych. Lekcje mają formę przyjazną dziecku, są pełne zabaw, gier i piosenek. Metoda nauczania języka angielskiego naśladuje sposób w jaki dzieci poznają swój język ojczysty. Ponadto Przedszkole oferuje zajęcia plastyczne, muzyczno-ruchowe, matematyczne, zabawy logopedyczne. Liczba miejsc jest ograniczona.

Dlaczego warto do nas dołączyć?

 • Zachęcamy dzieci do nauki języka angielskiego i pokazujemy, że nauka ta może być tak samo łatwa i przyjemna jak nauka języka ojczystego.
 • Stymulujemy wszechstronny rozwój dzieci kierując się ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.
 • Program dydaktyczny realizujemy w języku polskim i w języku angielskim
 • Zatrudniamy wysoko wykwalifikowany personel
 • Stwarzamy naszym wychowankom możliwość poznania innych kultur poprzez kontakty z
 • cudzoziemcami (obcojęzyczni nauczyciele , dzieci ).
 • Zapewniamy atmosferę szacunku, akceptacji i bezpieczeństwa.
 • Starannie przygotowujemy dzieci do pierwszej klasy.
 • Realizujemy bogaty program zajęć dodatkowych.
 • Na bieżąco utrzymujemy kontakt z rodzicami poprzez cykliczne zebrania oraz wspólne wyjazdy integracyjne z rodzicami.
 • Współpracujemy z logopedą , psychologiem i pedagogiem specjalnym stwarzając możliwość uczęszczania dzieciom z potrzebami kształcenia specjalnego.

Statut i inne dokumenty Przedszkola > zobacz tutaj