Anglojęzyczne Przedszkola

LEO ENGLISH – ANGIELSKI WSZYSTKICH ZMYSŁÓW

Anglojęzyczne Przedszkola to prawdziwie domowe przedszkole, łączy edukacje przedszkolną z nauką języka angielskiego. Realizujemy Podstawę Programowa określoną przez MEN.

Staramy się, żeby każda chwila spędzona w naszym przedszkolu służyła rozwojowi intelektualnemu, emocjonalnemu i społecznemu każdego dziecka.

Naszym głównym celem jest wprowadzenie dzieci w świat języka angielskiego w naturalny sposób, tak aby od najmłodszych lat stał się on częścią ich codziennego życia. Dzieci w swych najmłodszych latach są najbardziej ciekawe świata, dzięki czemu przez swobodną zabawę i bez najmniejszych obciążeń mogą przyswajać język obcy.

W przedszkolach "Magic Nursery” program realizowany jest zarówno w języku polskim jak i w języku angielskim. Język angielski towarzyszy dzieciom każdego dnia, podczas zabawy i sytuacjach codziennych. Lekcje mają formę przyjazną dziecku, są pełne zabaw, gier i piosenek. Metoda nauczania języka angielskiego naśladuje sposób w jaki dzieci poznają swój język ojczysty. Ponadto Przedszkole oferuje zajęcia plastyczne, muzyczno-ruchowe, matematyczne, zabawy logopedyczne. Liczba miejsc jest ograniczona.

Dlaczego warto do nas dołączyć?

 • Zachęcamy dzieci do nauki języka angielskiego i pokazujemy, że nauka ta może być tak samo łatwa i przyjemna jak nauka języka ojczystego.
 • Stymulujemy wszechstronny rozwój dzieci kierując się ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.
 • Program dydaktyczny realizujemy w języku polskim i w języku angielskim
 • Zatrudniamy wysoko wykwalifikowany personel
 • Stwarzamy naszym wychowankom możliwość poznania innych kultur poprzez kontakty z
 • cudzoziemcami (obcojęzyczni nauczyciele , dzieci ).
 • Zapewniamy atmosferę szacunku, akceptacji i bezpieczeństwa.
 • Starannie przygotowujemy dzieci do pierwszej klasy.
 • Realizujemy bogaty program zajęć dodatkowych.
 • Na bieżąco utrzymujemy kontakt z rodzicami poprzez cykliczne zebrania oraz wspólne wyjazdy integracyjne z rodzicami.
 • Współpracujemy z logopedą , psychologiem i pedagogiem specjalnym stwarzając możliwość uczęszczania dzieciom z potrzebami kształcenia specjalnego.

Statut i inne dokumenty Przedszkola > zobacz tutaj