Matematyka EZO

MATEMATYKA EZO to zajęcia pozalekcyjne przeznaczone dla dzieci od 4 do 14 lat, które wprowadzają we wspaniały, abstrakcyjny świat tej nauki. Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku przedszkolnym jak i szkolnym.
Jego celem jest zaprezentowanie każdemu dziecku różnorodnych aspektów matematyki w sposób, który umożliwi mu badanie, dyskutowanie, próbowanie swoich sił, zabawę oraz rozumienie liczb, wielkości, kształtów i wzorów.
www.edukacjaezo.pl

Matematyka EZO składa się z 11 poziomów nauczania
Każdy poziom realizowany jest w przeciągu jednego roku szkolnego i składa się z 32 lekcji.
Każda lekcja trwa 60 min.
Zajęcia oparte są o polski, autorski program, przygotowany przez matematyków i pedagogów, zajmujących się nauczaniem przedmiotów ścisłych od wielu lat.
W ramach zajęć zapewniamy:

  • kompleksowy, skuteczny system prezentujący pojęcia matematyczne, budujący wiarę uczniów we własne możliwości, niezależnie od wieku i stopnia zaawansowania
  • ciekawe, autorskie materiały edukacyjne tworzone przez zespół wysoko wykwalifikowanych matematyków
  • przyjemne i rozwijające ćwiczenia, gry i zabawy matematyczne
  • zadania przygotowyujące do konkursów matematycznych, organizowanych w szkołach podstawowych
  • lepsze wyniki w nauce, dzieci, które uczestniczyły w przedszkolu w programie EZO, uzyskują wyraźnie lepsze oceny z matematyki w dalszej edukacji
  • dodatkowe karty pracy dla dzieci, które lubią zadania domowe:)
  • materiały edukacyjne uwzględniające podstawę programową obowiązującą aktualnie w szkołach
  • bardzo dobre wyniki w konkursach matematycznych, na swoim koncie mamy już kilku laureatów:)


Informacje i zapisy: matematykaezo
tel. +48 693 333 133