Kursy języka angielskiego dla dzieci

Magic School podczas zajęć realizuje Program Powszechnej Dwujęzyczności, który wykorzystuje pierwszą na świecie, przełomową, ale jednocześnie najbardziej ze wszystkich naturalną metodę przyswajania języka angielskiego we wczesnym dzieciństwie równolegle do języka ojczystego. 

Jest to specjalnie wykreowany świat bohaterów, piosenek, filmów animowanych oraz przygotowanych na tej podstawie zabaw językowo-muzyczno-ruchowych zarówno indywidualnych, jak
i grupowych.

Wszystko zostało metodycznie zaplanowane, wprowadzając rozpoznawane i rozumiane w kontekście słowa i zwroty dostosowując wszystko do typowych dla dziecka w danym wieku możliwości i zainteresowań. Dzięki temu język angielski nigdy nie staje się dla dziecka językiem obcym.

Podczas lekcji wykorzystywane są ruchome obrazy, rysunki, piosenki, słuchane historie, gry, czy też prace ręczne, szeroka gama ćwiczeń wykorzystujących wyobraźnię oraz wysokiej jakości materiały multimedialne, które wychodzą naprzeciw wielu różnym sposobom uczenia się.

Dziecko jest stale zaangażowane, co sprawia, że dużo łatwiej jest mu osiągnąć sukces. Podczas pierwszego roku nauki dzieci nauczą się  około 100 słów i zwrotów oraz 150 zasłyszanych! W zabawny i pełny wyobraźni sposób wprowadzimy dzieci w świat języka angielskiego, zapewniając im lepszy start w życie.

Wykorzystujemy naturalne zdolności dzieci do przyswajania ogromnej liczby informacji bez żmudnego powtarzania, podczas zabawy.

Więcej informacji pod numerem telefonu: +48 693 33 31 33.