Kursy egzaminacyjne i egzaminy

Kursy egzaminacyjne-egzaminy brytyjskie dla dzieci

Setki tysięcy dzieci na całym świecie przystępują do egzaminów angielskich Cambridge Young Learners English Tests. Testy YLE wyznaczają międzynarodowe standardy w nauczaniu języka angielskiego w szkołach podstawowych, zarówno dla nauczycieli jak i dla uczniów. Wszyscy zdający egzaminowani są według tych samych zasad i otrzymują takie same, uznane w wielu krajach, certyfikaty Cambridge ESOL.

Testy YLE przeznaczone są dla dzieci w wieku 7-12 lat. Organizowane są najczęściej na wniosek szkoły podstawowej lub językowej, do której dzieci uczęszczają. Szkoła zgłaszająca swoich uczniów na testy YLE ma prawo do wyboru terminu i miejsca ich przeprowadzenia. Zazwyczaj egzamin przeprowadzany jest w szkole, w której dzieci uczą się języka angielskiego. Zapisy dla szkół prowadzone są w sposób ciągły.

Ponadto, organizowane są sesje otwarte YLE, skierowane przede wszystkim do dzieci, których szkoły nie mogą zorganizować egzaminu w swojej placówce. W takim przypadku zapisy na egzaminy Cambridge dla dzieci Bielsko dokonywane są bezpośrednio przez rodziców lub opiekunów prawnych, a egzaminy odbywają się w siedzibie International House Integra Bielsko lub w innym miejscu wyznaczonym przez Centrum Egzaminacyjne.

Testy YLE przeprowadzane są na trzech poziomach zaawansowania:

 • Starters - poziom początkujący
 • Movers - poziom A1 (wg skali Rady Europy)
 • Flyers - poziom A2 (wg skali Rady Europy)

Test YLE na każdym poziomie składa się z trzech części (tzw. Papers):

 • Rozumienie ze słuchu (Listening)
 • Czytanie i pisanie (Reading and Writing)
 • Mówienie (Speaking)

Każde dziecko, które podchodzi do testu YLE otrzymuje certyfikat Cambridge ESOL. Wyniki przedstawione są na certyfikacie graficznie, w postaci tarcz. Z każdej z trzech części testu można uzyskać maksymalnie 5 tarcz, razem 15. Wynik pokazuje wyraźnie jakie dziecko robi postępy w nauce języka. Certyfikat jest także motywacją do dalszej pracy nad angielskim.

DLACZEGO YLE?

 • Test YLE stanowi doskonały, niezależny sprawdzian oferty edukacyjnej danej placówki w zakresie nauczania języka angielskiego.
 • Testy YLE w sposób przyjazny i łagodny pozwalają dziecku zdobyć pozytywne doświadczenia wyniesione z pierwszych kontaktów z egzaminami. Test przebiega bezstresowo, ma formę przyjaznej rozmowy z egzaminatorem Cambridge ESOL, który jest odpowiednio przygotowany do pracy z dziećmi. Przeprowadzenie egzaminu koordynowane jest przez polskiego opiekuna.
 • Badania pokazują, że dzieci lubią uczyć się do testów YLE, a także je zdawać. Wiele zadań egzaminacyjnych polega między innymi na kolorowaniu, rysowaniu czy rozmowie z egzaminatorem, co bardzo zachęca i inspiruje dzieci.
 • Test YLE to doskonały sposób, by pokazać dzieciom jak dużo już umieją, a tym samym zachęcić je do dalszej nauki.
 • Testy YLE kończą się zawsze pozytywnym rezultatem, który jednak pozwala rodzicom i nauczycielom ocenić poczynione przez dziecko postępy i przygotować je do nauki na kolejnym poziomie.
 • Testy YLE wzmacniają wiarę dziecka we własne możliwości, a przez to przyczyniają się do edukacyjnych sukcesów w przyszłości i nabycia umiejętności zdawania coraz trudniejszych egzaminów.


Kursy angielskiego dla młodzieży gimnazjalnej

Kursy dla tego poziomu wiekowego uwzględniają założenia programu kształcenia w szkole Magic School oraz wymogi programu nauczania w szkołach publicznych. Przygotowują one do egzaminu końcowego testu gimnazjalnego.


Kursy angielskiego dla maturzystów

Szkoła Magic School oferują maturzystom kurs języka angielskiego, który pozwoli im solidnie przygotować się do nowej matury w wersji podstawowej (B1 - intermediate) jak i rozszerzonej (B2 - upper-intermediate). Kurs przygotowuje zarówno do matury pisemnej jak i ustnej. Kursy prowadzone są między innymi przez doświadczonych nauczycieli i w oparciu o specjalnie przygotowany program, który obejmuje:

 • rozwijanie umiejętności słuchania i czytania poprzez liczne tematycznie dobrane ćwiczenia oraz testy egzaminacyjne.
 • rozwijanie umiejętności pisania - różne formy wypowiedzi (krótka forma użytkowa, list formalny i nieformalny oraz dłuższa forma użytkowa: rozprawka, opis, recenzja oraz opowiadanie)
 • rozwijanie umiejętności wypowiedzi w oparciu o zestaw tematów maturalnych
 • poszerzanie słownictwa w oparciu o zestawy maturalne
 • zapoznanie słuchaczy z technikami zdawania egzaminów, ich strukturą i zasadami testowania

Naszym słuchaczom zapewniamy próbne egzaminy ustne i pisemne oraz zestaw materiałów pomocnych w przygotowaniu do egzaminu dojrzałości.

Egzaminy próbne

Słuchacze szkoły Magic School przygotowujący się do egzaminu biorą udział w specjalnie dla nich organizowanym egzaminie próbnym. Udział w nim dla słuchaczy grup egzaminacyjnych jest bezpłatny i stanowi jeden z ważnych elementów egzaminacyjnych przygotowań. Testy próbne opierają się na materiałach egzaminacyjnych z lat ubiegłych.

Każdy słuchacz szkoły Magic School uczący się w grupach egzaminacyjnych i przygotowujący się do któregoś z egzaminów ma prawo uczestniczenia w bezpłatnym teście próbnym, który stanowi jeden z elementów przygotowań egzaminacyjnych. Test próbny nie różni się niczym od właściwego egzaminu. Odbywa się on bowiem w takich samych warunkach i na takich samych zasadach.